Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos suuri haaste arktisilla merialueilla

Ilmastonmuutos on muuttamassa nopeasti arktisten alueiden ympäristöä. Samalla se avaa uusia mahdollisuuksia alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen ja lisää siten laivaliikennettä alueella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisen Pohjoisen napa-alueen, Arktikan, ilmasto on muuttunut viime vuosina voimakkaammin kuin mikään muu alue maapallolla.

Ilman ja ikiroudan lämpötila on noussut, ja lumipeite pienentynyt. Myös merijää on kutistunut. Sekä merijään paksuus ja peittävyys että monivuotisen jään osuus ovat pienentyneet. Samaan aikaan merijään kiertoliike on nopeutunut ja mannerjäätiköt sulavat entistä nopeammin. Vedessä kelluvat jäähyllyt ovat hävinneet ja Pohjoisen jäämeren lämpötila on kohonnut.

Erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta sanoo, että muutokset ovat yhteneviä ilmastomalleissa aiemmin esitettyjen arvioiden kanssa.

- Muutokset jatkunevat samankaltaisina vielä pitkään, sillä ilmaston lämpenemistä tuskin saadaan seuraavien vuosikymmenien aikana hidastumaan, hän arvioi.

Muutos lisää laivaliikennettä

Merijää on vähentynyt eniten Jäämeren rannikkoalueilla, ja tällä on ollut suuria vaikutuksia merenkulkuun ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan ilmastonmuutos on avannut uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen käytölle, mikä puolestaan tuo uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Tätä myötä laivaliikenne arktisilla vesillä kasvaa, ja se puolestaan nostaa esiin kysymyksiä turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä.

Erikoistutkija Haapala muistuttaa, että ilmaston leudontumisesta huolimatta olosuhteet Arktikassa tulevat pysymään äärimmäisen ankarina. Siten luonnonvarojen turvallinen hyödyntäminen vaatii luotettavia meripalveluja ja edistyksellistä tekniikkaa.

Kanada panostaa arktisiin alueihinsa

Arktisten merialueiden tulevaisuutta pohdittiin keskiviikkona Ilmatieteen laitoksen ja Kanadan suurlähetystön järjestämässä seminaarissa.

Maapallon arktisista alueista noin neljännes kuuluu Kanadaan, ja maan hallitus on nostanut pohjoisten alueiden kehittämisen yhdeksi keskeisistä tavoitteistaan.

Toissa syksynä hallitus esitteli kattavan pohjoisten alueiden kehittämisstrategian, johon kuuluu mm. alueen luonnonvarojen hyödyntäminen, elinolojen kehittäminen ja päätöksenteon siirtäminen aluetasolle sekä lisääntyvän meriliikenteen tuomiin turvallisuus- ja ympäristöhaasteisiin vastaaminen.

Samassa yhteydessä hallitus ilmoitti isoista investoinneista arktisille alueille. Niihin kuuluvat mm. arktinen tutkimusasema, uuden kalastussataman rakentaminen Pangnirtungiin sekä jäänmurtajakaluston uusiminen.

Pohjoisterritoriot muodostavat 40 prosenttia Kanadan pinta-alasta. Kanadan arktisilla alueilla asuu noin 100 000, joista useimmat kuuluvat alkuperäiskansoihin.

.
.