Yli- ja alipaino huonoksi aikuisen aivoille

Yli- tai alipainoiset aikuiset menestyvät muistia ja muita mielentoimintoja mittaavissa testeissä normaalipainoisia huonommin.

terveys
Vyötärönympäryksen mittaus
Arja Lento / Yle

Ylipaino lisää sydän- ja verisuonitauteja, jotka puolestaan altistavat dementialle, mutta alipainon vaikutusta tutkijat eivät osaa selittää.

Tiedot ilmenevät American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa yli 5 000 aikuisen painonkehitystä seurattiin 25-vuotiaasta 61-vuotiaaksi.

Älyllistä toimintakykyä mitattiin Mini-Mental-testillä ja muistia, sanasujuvuutta ja päättelykykyä erillisillä testeillä. Testit tehtiin osallistujien ollessa kuusikymppisiä.

Yli- ja alipainoa tutkittiin, kun osallistujat olivat 25-, 44-, ja 61-vuotiaita. Henkilöt, jotka olivat ylipainoisia vähintään kahtena mittauskertana, pärjäsivät normaalipainoisia huonommin muisti- ja Mini-Mental-testeissä. Myös merkittävä lihominen liittyi heikkoon testimenestykseen.

Alipainoiset saivat normaalipainoisia huonompia tuloksia päättelykykyä ja sanasujuvuutta mittaavassa testissä ja Mini-Mental-testissä. WHO:n tietojen mukaan vuonna 2005 noin 400 miljoonaa yli 15-vuotiasta oli selvästi ylipainoisia ja noin 1,6 miljardia ylipainoisia. Vuoteen 2015 mennessä lukujen arvioidaan nousevan 2,3 miljardiin ja 700 miljoonaan. Ylipainoisuus yleistyy myös kehitysmaissa.