Ruotsi aikeissa kohentaa vähemmistöjen asemaa

Ruotsin hallitus haluaa vahvistaa kansallisten vähemmistöjen asemaa. Hallitus on antamassa lakiesityksen, jonka myötä eri viranomaisten olisi otettava vähemmistökieliä puhuvat entistä paremmin huomioon.

Ulkomaat

Tavoitteena on, että ihmisten on asuinpaikastaan riippumatta voitava asioida muun muassa sairausvakuutustoimiston, veroviraston ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa vähemmistökielillä, ennen kaikkea suomeksi, saameksi ja meänkielellä.

Integraatio- ja tasa-arvoministeri Nyamko Sabuni haluaa myös lisätä painetta kuntia kohtaan, jotta vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet oppia omaa kieltään ja käyttää sitä. Kunnille halutaan myös lisää vastuuta vähemmistöjen oikeuksista tiedottamisesta.

Ruotsissa on viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä: saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset.

Lähteet: YLE Uutiset