1. yle.fi
  2. Uutiset

Sormenjäljet passeihin lähiaikoina

Sormenjäljet on tarkoitus lisätä passeihin ja samalla tallentaa ne kansalliseen rekisteriin.

Kotimaan uutiset

Hallitus päätti torstaina passilain muutosta koskevan lakiesityksen sisällöstä EU:n vaatimusten mukaisesti. Laki annettiin eduskunnalle torstaina, ja sen on suunniteltu tulevan voimaan tämän kevään aikana.

Sormenjäljet lisättäisiin passin siruun. Ne otettaisiin passia haettaessa ja tallennettaisiin kansalliseen rekisteriin.

Valtioneuvoston yleisistunnossa esitykseen lisättiin lausuma, jonka mukaan rekisterin tietoturvallisuudesta tehdään viivytyksettä riskianalyysi. Ylitarkastaja Heli Rajaniemi sisäministeriöstä kertoo, että esimerkiksi oikeusministeriön mielestä rekisterin perustamiselle ei olisi tarvetta.

Uudistus nostaa passin hintaa

Uudistus koskisi passeja, jotka haetaan lakimuutoksen voimaantulon jälkeen.

Ylitarkastaja Rajaniemen mukaan uudistuksen kustannukset maksavat passin hakijat. Passia hinnan arvioidaan nousevan enintään 2 - 5 euroa.

Lisäämällä sormenjäljet passiin halutaan parantaa pasiin turvallisuutta ja luoda luotettavampi yhteys passin ja sen haltijan välille.

Sormenjälkien rekisteröimistä puolestaan perustellaan halulla taata passin myöntöprosessin turvallisuus ja henkilön tunnistamisen luotettavuus.

Rekisterin käyttöoikeus rajattu

Sekä passin siruun että kansalliseen rekisteriin talletettuja sormenjälkiä saisivat lähtökohtaisesti lukea vain passiviranomainen ja rajatarkastusviranomainen henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi passin hakemisen ja rajatarkastuksen yhteydessä. Myös poliisi saisi kuitenkin oikeuden lukea sormenjäljet silloin, kun henkilön tunnistaminen poliisin toimesta sitä vaatii.

Tässä vaiheessa rajattiin pois rekisterin käyttö rikostutkintaan, mutta Rajaniemen mukaan asiaa harkitaan myöhemmin uudestaan. Sisäministeriö on esittänyt poliisin pakkokeinoihin liittyvää lainsäädäntöä selvittävälle toimikunnalle, että se kartoittaisi, onko poliisilla tarvetta rekisterin käyttöön ja missä yhteydessä.

Siruun lisättävät sormenjäljet ovat toinen Suomessa käyttöön otettava biometrinen tunniste. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin siruun vuonna 2006.

EU edellyttää, että jäsenmaat lisäävät sormenjäljet passeihin ja muihin matkustusasiakirjoihin kesäkuun 28. päivään mennessä. Muita matkustusasiakirjoja ovat mm. diplomaatti- ja virkapassi, muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi