Ruotsi lakkauttaa asevelvollisuuden

Ruotsi aikoo lakkauttaa asevelvollisuuden. Samalla on tarkoitus nopeuttaa puolustusvoimien saattamista toimintakykyiseksi kriisin sattuessa.

Ulkomaat

2 000 sotilaan suuruinen valmiusjoukko on mahdollista lähettää maailman kriisipesäkkeisiin lyhyellä varoitusajalla.

Tällä hetkellä alle puolet sotilaista on asevelvollisia, mutta viiden vuoden kuluttua puolustusvoimissa on vain kuukausi- tai sopimuspalkkaisia ammattilaisia.

Puolustusvoimien komentaja Håkan Syrén esittää, että Ruotsin armeija ottaisi vastaisuudessa koulutukseen vuosittain vain 4 000 vapaaehtoista varusmiestä. Kymmenen kuukauden peruskoulutuksen jälkeen näistä suurin osa otettaisiin puolustusvoimiin työsuhteisina, joita johtaisivat ammatti- ja reserviupseerit.

Kansainvälisiin tehtäviin Ruotsi kaavailee vuoteen 2014 mennessä noin 1 700 henkilöä ja samanaikaisesti 300 henkilöä valmiuteen kotimaassa.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja haluaa Ruotsiin kolmenlaisia joukko-osastoja: pysyviä joukkoja, sopimusjoukkoja sekä kansallisia suojajoukkoja eli niinsanottuja kodinturvajoukkoja. Nämä joukko-osastot hoitaisivat kaikki Ruotsin puolustusvoimien nykyiset tehtävät ja varmistaisivat Syrenin mukaan hallituksen edellyttämän joustavuuden sekä kotimaan puolustuksessa että ulkomaisissa operaatioissa.

Tulevaisuudessa Ruotsi aikoo panostaa pohjoismaiseen yhteistyöhön, josta on jo kokemuksia.

Syrénin mukaan Ruotsilla on jo Suomen kanssa kalustoyhteistyötä.

- Näen myös yhteistyömahdollisuuden kaluston huollossa, lento- ja merivalvonnassa sekä koulutuksessa, Syrén sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset