Hallitus päätti elvytyspaketista - tälle vuodelle vajaat 300 miljoonaa

Hallitus on päättänyt yli 400 miljoonan euron elvytyspaketista. Tälle vuodelle varataan suoriin elvytystoimiin vajaat 300 miljoonaa euroa.

Paketti sisältää panostuksia rakentamiseen ja peruskorjaukseen, koulutukseen, innovaatioihin ja tuotekehittelyyn sekä perustienpitoon ja liikenneväyliin.

Lisäksi sovittiin yritysten KELA-maksun asteittaisesta poistamisesta huhtikuun alusta lähtien. Maksua alennetaan ensin 0,8 prosenttiyksikköä ja se poistuu kokonaan 1.1.2010. Maksun poisto vähentää valtion tuloja tänä vuonna 360 miljoonaa ja ensi vuonna 830 miljoonaa euroa. Aluksi vaje katetaan velkarahalla mutta myöhemmin kiristämällä teollisuuden muuta välillistä verotusta.

Hallituksen laskelmien mukaan paketin kokonaisvaikutus on yli 2 miljardia. Sen uskotaan tuovan noin 25 000 työpaikkaa.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen kehui paketin vaikuttavuutta.

- Nyt ehkä selviää se, miksi olemme puhuneet käsinpoimintametodista. Teemme elvytystoimia käsin poimien, jotta saamme mahdollisimman hyvän vipuvarsivaikutuksen, Katainen sanoi.

Muutoksia sosiaalietuihin

Hallitus päätti samalla myös muutoksista sosiaalietuihin. Takuueläke toteutetaan 1.3.2011 alkaen niin, että alimpiin eläkkeisiin tulee kyseisen vuoden tasoon 100 euron korotus. Tämän päivän rahassa takuueläke olisi 685 euroa kuukaudessa. Sen saajia olisi noin 123 000, joista kaksi kolmasosaa on naisia.

SATA-komitean mukaisesti sidotaan indeksiin tiettyjä etuuksia, kuten lapsilisät, alimmat päivärahat, kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki. Tämä toteutetaan niinikään 1.3.2011.

Pääministeri Matti Vanhasen mukaan sosiaalietuuksien parantaminen heikkenevän taloussuhdanteen oloissa kertoo, että kaveria ei jätetä.

- Hallituksella on vahva sosiaalinen sydän ja teemme sellaisia uudistuksia, joita suomalaisen yhteiskunnan eheys vaatii, Vanhanen hehkutti.

Liikenteelle 140 miljoonaa

Lisäbudjetissa on rahoitusta liikenteelle kaikkiaan noin 140 miljoonaa euroa, josta perusradan- ja tienpitoon on luvassa noin 70 miljoonaa euroa. Liikennehankkeita on kaikkiaan 70 eri puolilla Suomea.

Seinäjoki-Oulu välisen rataosuuden perusparannus saa VR:n rahoitusosuuden kautta 40 miljoonaa euroa. Muita suuria investointeja ovat Oulun ja Helsinki-Vantaan lentoasemien laajennukset, Porin Mäntyluodon meriväylän parantaminen sekä Ilmatieteenlaitoksen Sodankylän satelliittiaseman vahvistaminen.

Määräraha on myös lukuisten tiehankkeiden aloittamiseksi jo tänä vuonna. Rahoilla aloitetaan muun muassa kantatie 51:n rakentaminen välillä Espoon Kivenlahti - Kirkkonummija valtatie 6:n korjaaminen Joensuun kohdalla. Myös valtatie 14:n korjaaminen Savonlinnan keskustassa alkaa ja valtatietä 5 kohennetaan välillä Päiväranta - Vuorela.

Perustienpitoon varattu 50 miljoonaa euroa käytetään lähinnä siltojen korjaamiseen, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Summaan sisältuu myös 4,2 miljoonaa euroa Kainuun kehittämisrahaa, jolla korjataan muun muassa Tönölänsalmen silta. Kallan siltojen korjaaminen sai aloitusrahaa.

Perusradanpitoon varatusta 21,5 miljoonan potista kustannetaan muun muassa Kokemäki - Tampere-rataosuuden korjaaminen, Kokkolan Ykspihlajan ratapihan kunnostamiseen, Harjavallan ratapihan hankkeita sekä Kotkan Kotolahden ratapihan parantaminen.

Homekoulut ja työttömyysturva kuntoon

Rahaa on myös luvassa homekoulujen ja muiden rakennusten kunnostamiseen. Vuokra-asuntojen ja asunto-osakeyhtiöiden tänä vuonna alkaviin korjaustöihin varataan avustuksia 125 miljoonaa euroa. Tästä arviolta 37 miljoonaa maksetaan kuluvana vuonna. Avustusta voi saada 10 prosenttia sellaisille hankkeille, joihin ei saa kotitalousvähennystä.

Työttömien asemaa parannetaan muun muassa muutosturvaan pääsemistä laajentamalla sekä lisäämällä yritysten kanssa järjestettävää työvoimakoulutusta. Myös yritysten perustamiseen tarkoitettua starttirahaa lisätään. Oppisopimuskoulutus laajennetaan koskemaan myös korkeakoulutettuja.

Velkaneuvonnan kasvavaan kysyntään vastataan 1,5 miljoonan euron määrärahalisäyksellä.

Elvytyspaketista saa osansa myös suomalainen elokuva-ala, joka saa viisi miljoonaa euroa lisätukea. Tästä kolme miljoonaa suunnataan elokuvatuotantoon. Helsinkiläisen Svenska Teaternin korjaukseen varataan enintään 30 miljoonaa euroa.