Kiinteistöveron porrastus harkinnassa

Kiinteistöveron porrastamista rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella selvitetään.Ympäristöministeriö asetti keskiviikkona työryhmän pohtimaan asiaa.

kiinteistövero

Työryhmän tehtävänä on määrittää eri mahdollisuudet verotuksen kehittämiseen.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan ilmastotalkoiden haasteet ovat niin suuret, että erityisesti olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiselle on etsittävä uudenlaisia kannustimia. Kiinteistöveron porrastaminen voi hänen mukaansa hyvinkin osoittautua toimivaksi ratkaisuksi.

Työryhmää johtaa rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä ja toimiaikaa sillä on syyskuun puoliväliin asti.