Metsänomistajista lähes puolet on naisia

Naiset osallistuvat innokkaasti alan kursseille ja metsänhoitopäiville. Metsänhoitoyhdistysen luottamustehtävissä naisten osuus sen sijaan on vielä pieni.

metsänkasvatus
Talvinen metsätieYLE

Yhä useampi metsänomistaja on nainen. Pohjois-Pohjanmaalla kaikista metsäomistajista jo 40-50 prosenttia on naisia.

Naiset päätyvät metsänomistajiksi usein perikuntien kautta. Itsenäisiä metsänomistajia naisista on Pohjois-Pohjanmaalla noin 15 prosenttia.

Nuoria naisia ei metsänomistajien joukosta juuri löydy, sillä yli puolet naisomistajista on eläkeiässä.

Naisille suunnatut kurssit ja metsänhoitopäivät vetävät innokasta väkeä, kertoo Metsänomistajien liiton Pohjois-Suomen Oulun aluejohtaja Pekka Saikkonen.

-Naiset ovat hyvin kiinnostuneita keveämmistä metsätöistä. He liikkuvat palstallaan raivaussahan kanssa ja ovat mukana istutustöissä.

Saikkosen mukaan metsänhoitoyhdistysten raivaussahakurssit täyttyvät välittömästi. Yhdistysten luottamustehtävissä naisia ei sen sijaan juurikaan ole.

-Naisten kiinnostus metsänhoitoon ei vielä näy yhdistysten luottamustehtävissä. Hallitus- ja valtuustotyöskentelyssä saisi olla huomattavasti enemmän naisia.

Lähteet: YLE Oulu