Älykkäät sähkömittarit vahtaavat jatkossa kotien sähkönkulutusta

Suomessa otetaan käyttöön niin sanotut älykkäät sähkömittarit. Hallitus päätti torstaina, että lähes kaikkien talouksien sähkönkulutusta aletaan mitata tunneittain ja mittareista tulee etäluettavia.

Kotimaa

Muutoksilla halutaan muun muassa tasoittaa kulutuspiikkejä, kun korkeammalla hinnalla voidaan ohjata kuluttajia rajoittamaan piikin aikaista sähkönkäyttöään. Tämän odotetaan vähentävän uhkaa sähköpulasta ja myös tarvetta käyttää fossiilisilla polttoaineilla toimivia huippuvoimalaitoksia.

Verkonhaltijoiden on tehtävä tarvittavat muutokset viiden vuoden aikana. Sähkönkulutustiedot pitää välittää kuluttajille maksutta, mutta järjestelmän investoinnit tulevat nostamaan kotitalouksien verkkomaksuja noin 10 eurolla vuodessa. Noin miljoonalla kuluttajalla on jo etäluettava mittari, ja ne toimivat nykyisenlaisina myös uudistuksen jälkeen.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) lupasi pitämässään tiedotustilaisuudessa, että uudistus tuo pitkällä aikavälillä säästöjä kaikille osapuolille.

- Kuluttaja voi arvioida omaa sähkönkulutustaan ja suunnata sen niin, että kuluttaa silloin, kun sähkö on halvimmillaan, Pekkarinen sanoi YLE Uutisille.

Pekkarinen piti myönteisenä myös sitä, että mittaus on reaaliaikaista eikä ennakkolaskuja tarvitse lähettää.

Sähkön pientuottajien pääsyä verkkoon helpotetaan

Hallitus päätti myös toimista, joilla helpotetaan pienten uusiutuvan energian tuottajien pääsyä verkkoon.

Sähköntuottajien siirtomaksu muutetaan täysin energiamäärään perustuvaksi, koska kiinteät maksut ovat osoittautuneet pientuottajille liian kalliiksi. Myös mittauspalvelun kustannukset sisällytetään osaksi siirtomaksua, jolloin se jakaantuu kaikkien verkonkäyttäjien maksettavaksi.

Mikäli verkonhaltija kieltäytyy liittämästä pientuottajaa verkkoon, sen tulee esittää kiellon perustelut. Kieltopäätöksen voi viedä sähkömarkkinaviranomaisen tutkittavaksi.

Lähteet: YLE Uutiset