Cafe Noirin valituksen kohtalo ratkeamassa

Turun kaupunki päättää Torinkulman kaavamuutoksen valituksesta ensi viikolla. Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen pohtii asiaa ensi viikolla yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa. Lakimiehet ja kaavoittaja ovat jo oman kantansa esittäneet.

Kaavoittajan toimi
Turun torinkulmassa oleva vanha Ålandsbankenin talo.
YLE / Tommi Parkkinen

Turun hallinto-oikeus kumosi kaavan pari viikkoa sitten. Cafe Noirin taloa ei oltu suojeltu kaavassa tarpeeksi.

Apulaiskaupunginjohtaja Virtanen on saanut kaavoittajalta ja kaupungin lakimiehiltä muistion asiasta.

Lakimiesten mielestä valituksen läpimeno on epävarmaa. Heidän mielestään valitusta ei kannata tehdä.

Kaavoittajan mielestä valittaminen voisi olla järkevää. Vaikka kaava ei toteutuisikaan, korkeimmalta hallinto-oikeudelta saataisiin suuntaviivoja, jotka helpottaisivat kaavoitusta koko keskustan alueella.

Turun hallinto-oikeus katsoi, että kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevan alueen kaavamuutos ei täytä rakennetun ympäristön vaalimisen vaatimusta Cafe Noirin rakennuksen osalta.

Kaava olisi mahdollistanut rakennuksen laajamittaisen purkamisen sen julkisivua lukuun ottamatta. Myös viereisellä tontilla sijaitsevan puurakennuksen säilyttämistarpeesta tehdyt tutkimukset ja selvitykset eivät oikeuden mielestä olleet riittävät.

Turun kaupungilla on oikeus valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähteet: YLE Turku