Oulun Ruskossa hajuhaittoja

Ruskossa ja lähialueilla voi leijua ikäviä hajuja tulevien viikkojen aikana. Hajuhaitat johtuvat biokaasun talteenoton seisokeista sekä Oyssin kaasunkäyttöhäiröistä.

biokaasu
Jätteitä kaatopaikalla
YLE

Oulun Ruskon jätteenkäsittelyalueelta tulee lähiympäristöön hajuhaittoja lähiviikkoina.

Oulun Jätehuollon tiedotteen mukaan siitä riippumattomista syistä biokaasun käytössä on lähiviikkoina häiriöitä, joka aiheuttaa jätekeskuksessa ja sen lähiympäristössä hajuhaittoja. Biokaasun talteenotto on pysähtynyt Paroc Oy Ab:n seisokin sekä Oysin kaasunkäytön häiriöiden takia.

Oulun Jätehuollon saamien tietojen mukaan Parocin seisokit kestävät kevään aikana useita viikkoja.

Lähteet: YLE Oulu