Alaikäisten päihdekokeilut torpattava heti

Alaikäisten päihdekokeiluihin on puututtava välittömästi, kehottaa päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta. Mitä nuoremmalla iällä päihdekokeilut alkavat, sitä suurempi on myöhemmän päihderiippuvuuden riski.

Kotimaa

Lasten ja nuorten vanhemmat kantavat asiasta ensisijaisen vastuun, korostaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen neuvottelukunta.

Se muistuttaa, että tupakoinnin ja alkoholin käytön kokeilut saattavat myös johtaa huumeiden käyttöön. Tupakan ja alkoholin käyttö varhaisessa iässä muokkaa kehittyvän keskushermoston mielihyväjärjestelmää ja herkistää muiden päihteiden vaikutuksille.

Kuntien on huolehdittava, että koulukuraattorien ja kouluterveydenhoitajien riittävä määrä taataan taantumasta huolimatta, sillä ne tukevat lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Myöskään ehkäisevän päihdetyön merkitystä ei saa unohtaa.

Yksi päihdehuoltoon sijoitettu euro takaa viisinkertaiset säästöt tulevaisuudessa, neuvottelukunta muistuttaa.

Lähteet: YLE Uutiset