"Ydinvoimala ei nosta lähistön leukemialukuja"

Ydinvoimaloiden läheisyydessä ei esiinny lasten leukemiaa enempää kuin muuallakaan Suomessa, kertoo säteilyturvakeskus STUK.

Kotimaa

STUK kertoo seuranneensa syöpälukuja ydinvoimaloiden lähiseuduilla yhteistyössä syöpärekisterin kanssa vuodesta 1977, jolloin Suomen ensimmäinen ydinvoimala aloitti toimintansa. Koko aikana voimaloiden sijainti- ja ympäryskunnissa on sairastunut 17 lasta leukemiaan. Maan keskiarvon perusteella odotettu tapausmäärä olisi ollut 18,8.

Suomessa on tekeillä tarkka tutkimus ydinvoimaloiden ja lasten leukemian yhteydestä. Alustavien tulosten mukaan voimalan läheisyydessä asuminen ei nosta riskiä. STUK julkaisee tutkimuksen tulokset tänä vuonna.

Ydinvoimaloiden ympäristössä noin 20 kilometrin säteellä asuu 65 000 suomalaista, joista 10 000 on alle 15-vuotiaita.

Yhteyttä on selvitetty myös maailmalla

Saksassa vuonna 2007 julkaistu tutkimus syöpien ja ydinvoimaloiden yhteydestä on herättänyt kansainvälistä huomiota. Sen mukaan enintään viiden kilometrin päässä ydinvoimalasta asuvat, alle viisivuotiaat lapset sairastuvat muita useammin leukemiaan. Ranskassa ja Englannissa vuonna 2008 julkaistut tutkimukset puolestaan kertovat, etteivät ydinvoimaloiden lähinaapurissa asuviat alle viisivuotiaat sairastu muita useammin leukemiaan.

Useimmissa lasten leukemian ja ydinvoimalan yhteyttä selvittäneissä tutkimuksissa ei ole havaittu riskin kasvaneen. Paikallisia leukemiaryppäitä on tavattu myös muualla kuin ydinvoimaloiden lähellä. Toistaiseksi ilmiötä ei ole pystytty selittämään, sillä leukemian syitä ei tunneta riittävän hyvin.

Lähteet: YLE Uutiset