Väkivaltainen nainen on yhä kummajainen

Väkivaltaisen naisen on edelleen vaikea saada apua. Liian usein viranomaisetkin torjuvat väkivaltaisen naisen avunpyynnön ja vähättelevät hänen tekojaan, selvisi Ensi- ja turvakotien liiton projektissa.

Kotimaa

Nelivuotisen Vaiettu naiseus -projektin aikana noin sata naista haki apua väkivaltaiseen käytökseensä. Moni oli yrittänyt puhua väkivaltaisista teoista ja ajatuksista läheisilleen tai viranomaisille, mutta he olivat tulleet torjutuiksi tai ongelmaa oli vähätelty.

Suurin osa projektin asiakkaista oli keski-ikäisiä, työssä käyviä naisia, joiden väkivaltaisuus kohdistui puolisoon tai miesystävään. Ennakko-oletuksista poiketen pienten lasten äidit eivät hakeneet kovin hanakasti apua. Syynä voi olla pelko lasten huostaanotosta tai huoltajuuden menettämisestä.

Lähteet: YLE Uutiset