Suomessa Pohjoismaiden arvostetuimmat opettajat

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa opiskelijoiden houkutteleminen opettajankoulutukseen ei tuota ongelmia. Suomessa opettajia myös arvostetaan enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, paljastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämä raportti.

Ulkomaat

Suomea lukuun ottamatta opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskeneet Pohjoismaissa 2000-luvulla. Suurin notkahdus on tapahtunut Islannissa, jossa hakijoiden määrä laski 45 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2007. Suomalaisia opettajia myös arvostetaan pohjoismaisia kollegoita enemmän, vaikka opettajien alkupalkka on Suomessa Pohjoismaiden matalain. Työuran aikana palkkaerot tosin tasoittuvat.

Opettajien arvostukseen saattaa vaikuttaa koulutuksen taso: Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa peruskoulun opettajalta edellytetään maisterin tutkintoa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämän raportin toteuttivat tanskalainen opetusalan arviointilaitos yhdessä Århusin yliopiston tutkijaryhmän kanssa.

Lähteet: YLE Uutiset