Aivohalvauspotilaiden kuntoutus heikkenee Lapissa

Nyt lappilainen aivohalvauspotilas joutuu matkustamaan jatkokuntoutukseen Kuopioon saakka.

Kelan leikkaukset aivohalvauspotilaiden kuntouksesta huolestuttavat Invalidiliittoa.

Liiton Lapin kuntoutuskeskuksen ylilääkäri Tarja Lahtela sanoo, että selvityksen mukaan vuonna 2006 vain kymmenen prosenttia Lapin aivohalvaus- ja dysfasiapotilaista sai riittävää kuntoutusta.

Tilanne vaikeutui Lahtelan mukaan entisestään, kun Kela vähensi jatkokuntoutuskursseja. Nyt lappilainen aivohalvauspotilas joutuu matkustamaan jatkokuntoutukseen Kuopioon saakka.