Eduskunta keskustelee ulkomaalaislaista

Eduskunta keskustelee tänään kiistellystä ulkomaalaislaista. Hallitus olisi halunnut muun muassa laajentaa humanitäärisen suojelun käsitettä, mutta hallintovaliokunta säilytti sen perusteet ennallaan. Lakimuutoksen taustalla on EU:n pyrkimys yhtenäistää käytäntöjä jäsenmaissa.

talous
Eduskuntasali
YLE

Eduskunnassa keskustellaan iltapäivällä kiistellystä ulkomaalaislain muutoksesta. Hallitus olisi halunnut laventaa muun muassa humanitäärisen suojelun käsitettä, mutta hallintovaliokunta muutti lakiesitystä lähemmäs nykyistä oikeuskäytäntöä.

Hallitus olisi halunnut myös myöntää ulkomaalaiselle suoraan jatkuvan oleskeluluvan, jos maasta poistaminen ei ole teknisen esteen vuoksi mahdollista. Tämä olisi merkinnyt oikeutta paitsi työntekoon myös perheen yhdistämiseen. Hallintovaliokunta ei hyväksynyt tätä, vaan poisti esityksestä asiaa koskevan pykälän.

Laki antaa kuitenkin nykyisestä poiketen oikeuden työntekoon sellaisille tilapäisen oleskeluluvan saaneille, joilla ei ole perustetta suojelun saamiseen mutta joita ei voida kuitenkaan palauttaa lähtömaahansa.

Ulkomaalaislain muutoksella pannaan käytäntöön EU-direktiivi, jolla halutaan yhtenäistää suojelua koskevia määräyksiä ja turvata vähimmäistason mukaiset edut kaikissa jäsenmaissa.

Lähteet: YLE Uutiset