Koulujen johtaminen vaatii ihmissuhdetaitoja

Koulujen johtajilta edellytetään työssään aiempaa enemmän ihmissuhdetaitojen hallintaa. Pohjois-Suomen oppilaitosten johtajien mielestä ihmissuhteisiin liittyy suurempia haasteita kuin pedagogiikkaan tai hallintoon

Kuva: YLE

Koulujen johtaminen muuttuu entistä enemmän ihmissuhdejohtamiseksi. Erityisesti koulun ja oppilaiden vanhempien väliset ristiriidat ovat lisääntyneet.

Tilanne kertoo Helsingin yliopiston professori Kirsti Longan mukaan siitä, että koulujen ja vanhempien roolit ovat hukassa. Opettajat ja johtajat joutuvat nykyään aiempaa haastavampiin tilanteisiin oppilaiden huoltajien ja vanhempien kanssa.

– Sekä opettajat, johtajat, että vanhemmat haluavat, että lapsella on hyvä olla. Halutaan, että lapsi oppii mahdollisimman paljon.

Longan mukaan onkin tärkeää, että lasta kuunnellaan ja lapseen osattaisiin suhtautua hänen tarpeet huomioonottaen.

Pohjois-Suomen opetusjohdon päivät jatkuvat tänään Kemissä.