Tikkurilan lakko laajeni

Maaliyhtiö Tikkurilan työnseisaukseen on liittynyt jo 850 työntekijää. Työnseisaus on pysäyttänyt Tikkurilan toiminnan. Henkilöstö haluaa työnseisauksella vauhdittaa yt-neuvottelujen sujumista. He vastustavat yhtiön johdon suunnittelemaa 175 henkilön vähentämistä Vantaan toimipisteestä ja vaativat vaihtoehtojen harkitsemista.

Torstaina työnseisauksen aloitti noin sata pääkonttorin ja tuotekehityksen ylempää toimihenkilöä. Perjantaina mukaan liittyi 750 muuta työntekijää ja toimihenkilöä. Lakossa on sekä Kemianliittoon että Toimihenkilöunioniin ja ylempien toimihenkilöiden YTN:ään kuuluvia työntekijöitä.

Työt jatkuvat näillä näkymin maanantaiaamuna.

Henkilöstö pyrkii työnseisauksella vauhdittamaan yt-neuvottelujen sujumista. Työntekijöiden mielestä heidän neuvotteluissa esittämillään vaihtoehtoisilla kustannussäästöillä ei ole ollut mitään vaikutusta työnantajaan.

Työntekijöiden pääluottamusmiehen Teijo Småträskin mukaan johto ei suostu joustamaan irtisanottavien määrästä, vaikka työntekijäpuoli on esittänyt erilaisia vaihtoehtoja irtisanomisille.

Henkilöstö on myös vedonnut Tikkurilan emoyhtiön Kemiran osakkeenomistajiin, jotta he pidättäytyisivät osingonjaosta tänä keväänä. Henkilöstö vetoaa lisäksi hallitukseen ja eduskuntaan, sillä valtio on edelleen merkittävä omistaja Kemirassa.

Työnantajapuoli: Kaikille vaihtoehdoille ollaan avoimia

Tikkurila Oyj:n henkilöstöjohtaja Eero Katajavuori kiistää työntekijäpuolen väitteen siitä, ettei heidän esittämillään vaihtoehdoilla olisi vaikutusta työnantajaan. Katajavuoren mukaan neuvotteluissa käydään läpi kaikki vaihtoehdot, ja työnantajapuoli on niille avoin.

Työntekijäpuolen näkemyksen Katajavuori arvioi johtuvan ehkä yt-neuvottelujen aikataulukysymyksistä. Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, mutta keskusteluja ei ole ehditty käymään ehkä siinä järjestyksessä kuin työntekijäpuoli haluaisi, henkilöstöjohtaja sanoo.

Esillä ovat olleet muun muassa lomautusjärjestelyt. Katajavuori huomauttaa, että jo tammikuisessa ilmoituksessaan yt-neuvotteluista Tikkurila sanoi, että läpi käydään myös irtisanomisia pehmeämmät vaihtoehdot.

Katajavuori huomauttaa, että alun perin ilmoitettiin yt-neuvottelujen voivan johtaa enintään 200 henkilön vähenemiseen Suomessa, ja työnantaja on tarkentanut sitä 175:een. Jos luku tästä muuttuu, niin alaspäin. Kaikki on auki kunnes neuvottelut on käyty, hän sanoo.

Työnseisausta työnantajapuoli pitää laittomana ja valitettavana. Katajavuori kuitenkin uskoo, että neuvottelut sujuvat edelleen hyvässä hengessä.

Yt-neuvottelut jatkuvat ainakin maaliskuun loppupuolelle asti. Tikkurilan Vantaan-toimipaikassa työskentelee noin 900 ihmistä.

Kaikkiaan Tikkurilalla on eri maissa noin 3 800 työntekijää. Yhtiö ilmoitti tammikuussa säästöohjelmasta, joka voi johtaa kaikkiaan 500 työpaikan vähentämiseen.