Punkalaidun uskoo tulevaisuuteen

Punkalaitumen yrittäjät pitävät tulevaisuudennäkymiään verrattain hyvinä.

Loppusyksyllä tehdyn kyselyn mukaan joka viides yritys aikoi palkata lisää väkeä.

Yksikään vastanneista ei aikonut irtisanoa työntekijöitään, vaan ammattitaitoisista tekijöistä oli pikemminkin pulaa.

Punkalaitumen yrittäjät ovat myös avanneet yhteiset nettisivunsa. Kuluttajat toivoivat syksyn kyselyssä lisää muun muassa jalkine- ja laukkuliikkeitä.

Kyselyn on toteuttanut Punkalaitumen palveluhanke.