1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Salo

Salo suunnittelisi ratalinjausta

Salossa pidetään tärkeänä osallistua uuden linjauksen suunnitteluun rantaradalle. Ratahallintokeskus on käynnistämässä hanketta, jolla etsitään yhtä selkeää linjausta. Aiemmissa suunnitelmissa ei ratavaraukselle ole löydetty vahvistettua paikkaa. Tämä on vaikeuttanut rakentamissuunnitelmia etenkin Muurlassa, Kiikalassa ja Suomusjärvellä.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Jarmo Heimo suositteleekin, että Salo lähtee vahvasti mukaan myös uuteen selvitystyöhön. Salon osuus selvityskustannuksista olisi 50 000 euroa. Päävastuun rahoituksesta kantaisi Ratahallintokeskus. Kaksivuotinen hanke maksaa arviolta 1,2 miljoonaa euroa.

Salolla on kyllä kokemusta linjausten etsimisestä, sillä seudun edustajat ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2004 asettamassa työryhmässä, jossa selvitettiin mahdollisia linjausvaihtoehtoja. Työ valmistui vuonna 2006, ja nyt käynnistyvä yleissuunnittelu on jatkoa tämän työryhmän työlle.

Mukaanlähtö on päätettävä erillisenä, koska suunnitelma ei ollut tiedossa budjettia laadittaessa.

Salon osuus ensi vuodelle olisi 34 000 euroa. Samalla maksuosuudella olisivat mukana Lohja ja Espoo. Kirkkonummi ja Vihti maksaisivat kumpikin 20 000 euroa, sekä Karjalohja ja Nummi-Pusula 5000 euroa. Lisäksi Varsinais-Suomen liitto ja Uudenmaan liito maksaisivat kumopikin 25 000 euroa. Tämän vuoden aikana kulut nousisivat 800 000 euroon.

Kehittämis- ja elinkeinolautakunta esittääkin, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle 34 000 € määrärahan varaamista vuodelle 2009. Vuoden 2010 määräraha, 16 000 €, huomioidaan uutta budjettia laadittaessa.