Tutkimus: Vastentahtoisesti huostaanotetut sijoitetaan useimmiten laitoksiin

Laitossijoitukset ovat alaikäisten osalta laajimmin käytetty kontrollimuoto, kertoo Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuore tutkimus.Tutkimuksen mukaan ainakin osaksi rikosperusteella laitoksiin sijoitettuja alle 15-vuotiaita on noin sata ja 15 - 17-vuotiaita noin 150.

Kotimaa

Luvut ovat arvioita, jotka on saatu yhdistämällä huostaanottopäätösten tietoja lastensuojelua koskeviin tilastoihin.

Tutkimuksen mukaan reilu puolet 15 - 17-vuotiaiden vapaudenmenetyksiin johtavista viranomaisten ratkaisuista tehdään kunnissa, joissa hallinto-oikeudet tekevät päätökset hakemuksesta. Loput ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa rikosprosessin päätteeksi.

Tutkimuksen mukaan vastentahtoisesti huostaanotetuilla lapsilla on pääsääntöisesti sosiaalisesti heikko tausta. Lisäksi he ovat itse moniongelmaisia.

Suuri osa rikokseen syyllistyneistä nuorista on ollut vastentahtoisesti sijoitettuna perhekoteihin tai he ovat odottaneet pääsyä niihin. Noin 80 prosentilla vastentahtoisesti huostaanotetuista ja ongelmallisesti käyttäytyneistä on ollut takanaan sijoituksia perhekoteihin, ja noin joka kolmas on ollut mielenterveyspalveluiden asiakkaana.

Koulukuraattori ja poliisi ovat avainasemassa, kun rikokseen syyllistyneen nuoren asiaa viedään eteenpäin. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että sosiaalityön avohuollon tukitoimenpiteet ennen rikokseen syyllistyneen nuoren huostaanottoa vaihtelevat sekä yksittäisten nuorten kohdalla että alueittain.

Lähteet: OPTL:n tutkimus