Jo yli 1 000 villikania hengiltä

Helsingissä on pyydystetty jo yli 1 300 villikania. Kanijahti aloitettiin toden teolla viime syyskuussa ja kuuden kuukauden aikana on kokeiltu erilaisia menetelmiä.

jänikset
Kani piileskelee pusikossa.
YLE Uusimaa

Syksyllä 2008 villikanikannan suuruudeksi arvioitiin noin 7 000 yksilöä.

Kaupungin mahdollisuudet rajoittaa laajalle levinnyttä villikanikantaa ovat rajalliset nykyisen lainsäädännön vallitessa.

Villikani on Suomessa luokiteltu riistaeläimeksi, jonka pyydystäminen on metsästämistä ja sallitut pyyntimenetelmät määritellään metsästyslaissa.

Helsingin kaupunki valmisteleekin parhaillaan muutosehdotusta metsästyslakiin ja asetukseen, jotta kanien metsästys olisi mahdollista kaupunkialueella ilman poikkeuslupaa.

Näin villikanikannan kuriin saaminen olisi huomattavasti nopeampaa.

Lakimuutoksesta odotetaan helpotusta tilanteeseen

Lainmuutosta odotellessaan Helsinki on turvautunut Uudenmaan riistanhoitopiiriin, joka on hakenut maa- ja metsätalousministeriöltä poikkeuslupaa kanikannan rajoittamiseen.

Erilaisia kannansäätelymenetelmiä ja kasvillisuuden suojauskeinoja on etsitty muunmuassa ulkomailta.

Monet ulkomailla viime vuosisadalla käytetyt kannanrajoitustoimet eivät sovi eläinsuojelulain henkeen.

Puisto- ja viheralueilla on kokeiltu villikanien pyydystämistä jousilla, loukuilla, ajoverkoilla, hillerin avulla sekä ampumalla. Käytettävät menetelmät valitaan kohteen mukaan, esimerkiksi ampuminen on kaupunkialueella mahdollista hyvin harvassa paikassa.

Lähteet: YLE Uusimaa