ICT-osaamista koululaisille Kauniaisissa

Kaksivuotinen ohjelma selvittää miten minikannettavia, langattomia laajakaistayhteyksiä sekä erilaisia sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää opetuksessa.

Kauniainen

Kauniaisten Kasavuoren Mäntymäen koulut on valittu kärkikouluiksi hallituksen tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa – hankkeeseen.

Elisa toimittaa Kasavuoren koulun tarvitsemat yli 50 langatonta laajakaistaliittymää. Lisäksi operaattori toimii hankkeessa asiantuntijana pohtimassa ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa opetusta.

Kärkikouluhanketta koordinoi Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, ja siihen on valittu mukaan kaikkiaan 12 koulua. Hankkeessa paneudutaan erityisesti uusien sähköisten opetussisältöjen kehittämiseen ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen hahmottamiseen.

Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa on 60 opettajaa ja 700 oppilasta.