1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomen Pen: Maan sananvapaudessa parannettavaa

Sananvapausjärjestö Suomen Pen on tyytymätön sananvapauden tilaan Suomessa. Se pitää huolestuttavana, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime vuosina antanut Suomelle viisi langettavaa tuomiota sananvapaustapauksissa.

Penin mukaan suomalaiset tuomioistuimet painottavat toistuvasti yksityiselämän suojaa sananvapauden kustannuksella.

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta antamassaan lausunnossa Pen kritisoi myös globaaleja suuryrityksiä, joiden taloudelliset edut luovat painetta yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen. Järjestö pitää ongelmaa ajankohtaisena Suomessa.

Pen ottaa lausunnossaan kantaa lisäksi taiteenvapauteen. Sen mukaan kuvataiteilija Ulla Karttusen saamassa lapsipornotuomiossa ei ole pohdittu asianmukaisesti taiteenvapautta perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.

Pen toteaa lausunnossaan, että lapsipornon torjunta on ensiarvoisen tärkeää, mutta Karttusen tapauksessa ilmaisunvapauskysymykset on sivuutettu tavalla, jota se ei voi hyväksyä.