yle.fi-etusivu

Virkkunen: Suuret erot lukioiden välillä huolestuttavia

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) on huolissaan siitä, että maan lukioiden välillä on suuria eroja jatko-opintoihin pääsemisen suhteen. YLE Uutisten selvityksen mukaan ääritapauksessa suuresta lukiosta joka toinen on saanut paikan suoraan yliopistoon, kun taas toisesta samankokoisesta lukiosta vain viisi prosenttia jatkoi heti yliopistoon.

Kotimaa
Henna Virkkunen
YLE

- Onhan se todella huolestuttavaa. Uskon, että se herättää koulutuksen järjestäjiä uudella tavalla arvioimaan toimintaansa, koska työurien pidentäminen on nyt noussut todella isoksi asiaksi.

Opetusministerin mielestä yksi keskeinen keino muuttaa tilannetta on varmistaa, että oppilaat saavat opinto-ohjausta peruskoulusta aina työelämän asti.

- Tiedämme, että kaikissa lukioissa ei ole päätoimista oppilaanohjaajaa lainkaan. Usein lukioon tullaan juuri sen vuoksi, että halutaan miettiä omia ajatuksia ja selkeyttää tulevaisuuden kuvaa.

"Lukioiden erilaistuminen ja kilpailu myönteistä"

Virkkusen mielestä koulujärjestelmän tärkeä lähtökohta on se, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet, mutta hän antaisi sijaa myös lukioiden erilaisuudelle ja keskinäiselle kilpailulle.

- Pidän sitäkin aivan perusteltuna, että lukioilla on mahdollisuus myös enemmän profiloitua tietyn tyyppisiin aloihin ja että lukioilla on myös mahdollisuus kilpailla keskenään.

Kaikkien lukioiden tehtävänä on Virkkusen mukaan antaa yleissivistävää koulutusta.

- Kyllä kaikilla lukioilla on yleissivistävä tehtävä, mutta jatkomahdollisuuksia on useita. Meillähän ei ole tavoitteenakaan, että kaikki hakeutuisivat korkeakouluopintoihin, Virkkunen toteaa.

- Tavoitteena on, että noin puolet väestöstä hankkisi korkeakoulututkinnon, ja toinen puoli suuntautuisi enemmän ammatillisesti.

Lähteet: YLE Uutiset / Mikko Haapanen