Ahtisaari: Talouskriisi voi helpottaa konfliktien ratkaisua

Presidentti Martti Ahtisaaren mielestä kansainvälisellä finanssikriisissä voi olla myönteinen vaikutus konfliktien ratkaisuun. Hän puhui eduskunnan globaaliryhmän seminaarissa Helsingissä.

talous
Martti Ahtisaari
YLE

Presidentti Ahtisaaren mukaan talouskriisi on lisännyt yhteistyötä Euroopan unionin piirissä ja tuonut Yhdysvallat, Euroopan, Kiinan ja Venäjän paljon lähemmäksi toisiaan.

- Kun seuraan keskustelua eri pääkaupungeissa, niin tänä päivänä näen ehkä paremman mahdollisuuden kuin koskaan, pitkään aikaan, ryhtyä vakavasti ratkomaan konflikteja, ehkäisemään niitä ja saada yhteisymmärrystä päätoimijoitten kesken, hän sanoi.

Ahtisaaren mukaan myös Yhdysvaltain hallinnon vaihtuminen on merkinnyt myönteistä kehitystä. Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministereiden kesken käydyt neuvottelut ja muu yhteydenpito maiden välillä osoittavat, etteivät osapuolet katso olevansa uhka toisilleen, Ahtisaari sanoi.

Lähiaikoina Ahtisaari odottaa myönteistä kehitystä erityisesti aseriisuntaan. Mittatikkuna Ahtisaari sanoi pitävänsä ydinvarustelua vähentävän Start-sopimuksen jatkoa ja kansainvälisen ydinsulkusopimuksen tarkastelukokousta ensi vuonna.

Lisää aktiivisuutta rauhanvälitykseen

Suomen tärkeimmäksi toimintafoorumiksi Ahtisaari nimesi YK:n. Toisaalta hän arvosteli järjestön uudistamisen hitautta ja katsoi, ettei YK:n turvallisuusneuvosto ole saanut aikaan riittävästi päätöslauselmia eri konflikteista.

Ahtisaari vaati lisää aktiivisuutta rauhanvälitykseen. Hänen mukaansa EU:lla voisi olla pysyvä erityisedustaja rauhanvälittäjänä YK:n mallin mukaisesti. Suomi voisi presidentin mukaan nykyistä ponnekkaammin markkinoida omia edustajiaan tällaisiin tehtäviin.

Suomen kannalta tärkeitä ovat myös Etyjin toiminta, Nato-johtoisiin operaatioihin osallistuminen ja pohjoismainen yhteistyö. Ahtisaaren mukaan pohjoismaiden ei pidä nähdä toisiaan kilpailijoina, vaan katsottava, miten parhaat toimijat saadaan yhteistyöhön.

Myös alueellisten järjestöjen tukemisessa Suomi on lähtenyt Ahtisaaren mukaan hyvin liikkeelle muun muassa Afrikassa.

- Suomella erinomaiset mahdollisuudet olla avuksi. Meitä pidetään rehellisenä. Ei kukaan oikeastaan katso, että me olemme puolueettomia, vaan me olemme kunniallinen maa jolla oikeat arvot. Meillä ei ole ketunhäntää kainalossa. Yritämme vakavasti löytää oikeita ratkaisuja.

Ei-valtiollisia järjestöjä tuettava

Ahtisaari vetosi voimakkaasti myös ei-valtiollisten toimijoiden toimintaedellytysten turvaamisen puolesta. Hän viittasi johtamaansa Crisis Management Initiative -järjestöön. Ahtisaari muistutti, että esimerkiksi Sveitsi käyttää viittä eri järjestöä rauhanvälitystehtäviin.

Ahtisaari kiitteli Suomen ulkoministeriötä joustavuudesta, kun se käytti CMI:tä Irakin osapuolten välisten neuvotteluiden aikaansaamiseksi Suomessa syyskuussa 2007 ja huhtikuussa 2008.

Tätä toimintaa voitaisiin Ahtisaaren mukaan tehostaa. Hän sanoi, että CMI:n kaltaisilla järjestöillä täytyy olla niin paljon rahoitusta, että ne voivat seurata, miten konfliktit kehittyvät.

- Siksi perusrahoitusta tarvitaan. Jos sitä ei ole, emme pysty olemaan avuksi.

Lähteet: YLE Uutiset/ Jyrki Hara