Kestilässä eniten Kelan matkakorvauksia

Nykyisin Siikalatvaan kuuluvassa Kestilän kunnassa maksettiin vuonna 2007 eniten Kelan matkakorvauksia koko maassa. Samaan aikaan näitä korvauksia maksettiin vähiten Oulussa ja sen naapurikunnissa.

Kestilä, Siikalatva
Kestilä on Pohjois-Pohjanmaan vanhusvoittoisin kunta. Pyhäntä on ikärakenteeltaan nuorempi. Ratkaiseva tekijä onkin lienee etäisyys sairaalaan.
Kestilä kuuluu nykyisin Siikalatvan kuntaanYLE

Kelan matkakorvauksia käytettiin vuonna 2007 aktiivisimmin nykyisin Siikalatvan kuntaan kuuluvassa Kestilässä ja naapurikunnassa Pyhännällä.

Vastaavasti koko maassa vähiten sairausvakuutuksesta maksavien kuntien joukossa olivat Oulu, Oulunsalo, Kempele, Kauniainen, Espoo ja Vantaa.

Kun Oulun seudulla korvaukseen on johtanut vain joka kahdeskymmenes matka, niin Kestilässä kaksi kolmesta matkasta on korvattu.

Erot selittyvät ennen kaikkea matkaeroilla erikoissairaanhoidon palveluihin ja yhteispäivystykseen. Selvityksessä korvattujen matkojen määrä on suhteutettu kunnittain toteutuneiden matkojen määrään.

Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella korvauksia sairauden hoitoon, raskauteen,synnytykseen ja Kelan kuntoutukseen liittyvistä matkakuluista. Vuonna 2008 matkakorvaus maksettiin lähes viidestä miljoonasta matkasta.

Lähteet: YLE