Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan tiukentuneet

Suomalaisten asenteet maahanmuuttajien määrän lisäämiseen ovat jyrkentyneet huomattavasti kahden viime vuoden aikana, selviää Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

Kotimaa

Tammikuussa 2007 maahanmuuton lisäämistä kannatti 56 prosenttia suomalaisista, mutta nyt vastaava luku on enää 45 prosenttia. Samassa ajassa maahanmuuton lisäämistä vastustavien määrä on kasvanut 36 prosentista 44 prosenttiin.

Kielteisimpiä maahanmuuttoa kohtaan ovat työväestöön kuuluvat, maaseudulla asuvat ja miehet. Sen sijaan myönteisimmin asennoituvat nuoret, opiskelijat, ylemmät toimihenkilöt, naiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat. Puoluekannan mukaan vihreiden, vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajat ovat halukkaimpia maahanmuuton lisääjiä. Selvästi kielteisimmin asiaan suhtautuivat perussuomalaisten äänestäjät.

Suomen Gallupin toimialajohtaja Juhani Pehkosen mukaan syitä kehitykseen voidaan hakea maahanmuuttoa koskevasta kiihtyneestä julkisesta keskustelusta ja talouden epävarmasta tilasta. Koska maailmantalouden kohentumisesta ei vielä ole merkkejä, on todennäköistä, että asenteet vielä tiukentuvat nykyisestä.

Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta 15-vuotta täyttänyttä suomalaista. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 2.-12.3. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähteet: YLE Uutiset