Minna Canth - tasa-arvomme puolestapuhuja

Minna Canth oli paitsi realismin kauden merkittävimpiä kirjailijoitamme myös varhainen tasa-arvofeministi. Canth kuvasi lisäksi luokkayhteiskunnan kipupisteitä ja köyhää kansaa.

Minna Canth oli myös Suomen ensimmäinen suomeksi kirjoittava sanomalehtinainen sekä kauppias ja seitsemän lapsen äiti. Hän otti monin eri tavoin osaa aikansa suomalaisen yhteiskunnan muokkaamiseen.

Kirjallisuudentutkija, FT Kati Launis näkee Canthin merkittävyyden sekä kirjailijana että naisasianaisena juontuvan hänen monipuolisuudestaan.

- Sukupuolten välinen tasa-arvo, tyttöjen kasvatus, raittiusaate ja työväenkysymys, listaa Launis Canthin tuotannon keskeisimpiä teemoja.

Minna Canth lanseerasi monia uusia, eurooppalaisia aatteita sivistyneistön ja tieteentekijöiden tietoisuuteen. Canthin toiminta ja mielipiteet kohtasivat aikanaan myös kiihkeää vastustusta.

Kulttuuripiireissä kohistiin, kun Canth ja Juhani Aho ajautuivat ilmiriitoihin eriävistä sukupuolimoraalia koskevista näkemyksistään johtuen.

Sofi Oksanen ja Anja Snellman - aikamme naisasianaiset

Canth todisti omalla työllään, että kirjallisuuden keinoin on mahdollista ottaa kantaa ja vaikuttaa. Kirjallisuudentutkija Launis korostaa kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.

- On äärimmäisen tärkeää, että kirjailijat puuttuvat yhteiskunnan epäkohtiin, Launis toteaa ja luonnehtii kirjallisuuden tarjoavan keinon tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin syväluotaavammin kuin lehtiartikkelit tai historiankirjoitus.

Canthin työn jatkajiksi voisi kirjallisuudentutkijan mielestä nimetä Sofi Oksasen ja Anja Snellmanin. Oksasen ja Snellmanin vahvuutena voi pitää kykyä olla, Minna Canthin tavoin, kiinni oman aikansa ilmiöissä ja ongelmissa.

- Oksanen osaa valtavalla tietotaidolla poimia käsittelyynsä ne kaikkein tärkeimmät aiheet, miettii Launis.

- Sukupuolten välinen epätasa-arvo ei ole kadonnut reilussa sadassa vuodessa mihinkään, ongelmat vain muuttavat muotoaan, joten yhteiskuntakriittisellä kirjallisuudella on tehtävänsä myös nykyaikana.