1. yle.fi
  2. Uutiset

Mätäpuroa kunnostetaan taimenille

Helsingin pienvesien kunnostamistyöt ovat edenneet Mätäpuroon. Nyt purouomaa muokataan muun muassa kiviä lisäämällä ja virtausesteitä poistamalla sekä raivaamalla tiheikköjä.

Maununneva, Helsinki
Kesäinen mätäpuro
Kesäinen mätäpuroVirtavesien hoitoyhdistys ry / YLE Uusimaa

Tarkoituksena on lisätä purolaakson monimuotoisuutta ja parantaa sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tavoitteena on myös kohentaa taimenkannan elinoloja, koska silloin muutkin vesieliöt viihtyvät, kertoo kunnostustöiden toteutuksesta vastaava Tomi Silander.

Helsingin pienvesiohjelmassa on mukana 25 puroa sekä lampia, soita ja lähteitä.

Ohjelman tavoitteena on pienvesien tilan kohentaminen niin, että ne täyttävät EU:n vesipolitiikan hyvän ekologisen tilan vaatimukset vuoteen 2015 mennessä.

Mätäpuro virtaa Maununnevalta Länsi-Pakilan ja Pirkkolan halki, ja se laskee Pikku Huopalahteen.

Lähteet: YLE Uusimaa

Lue seuraavaksi