KHO: Kielitaidottomuus este kansalaisuuden saannille

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Ulkomaalaisviraston päätöksen evätä kansalaisuushakemus kielitaidottomuuden perusteella. Käytännössä KHO:n päätös tarkoittaa, että kielitaidottomuuden syistä pitää esittää riittävän painavat syyt.

Kotimaa

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvistaa Ulkomaalaisviraston, nykyisen Maahanmuuttoviraston kannan, jonka mukaan pelkkä psykologin selvitys ei riitä todistukseksi kielen oppimisen vaikeuksista.

Hakijan esittämissä todistuksissa on KHO:n mukaan vain yleisluontoisia seikkoja kielen oppimisen vaikeuksista, joten perusteita kielitaitoedellytyksistä poikkeamiselle ei ole.

Lisäksi KHO on sitä mieltä, että 39-vuotiaan hakijan kohdalla on iänkin perusteella kohtuullista edellyttää kielitaitovaatimuksen täyttymistä. KHO katsoi myös, ettei hakija ollut esittänyt selvitystä sairautensa riittämättömästä hoidosta.

Kansalaisuuslain mukana ulkomaalaiselle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus, jos hän ei pysty terveydentilansa taikka aisti- tai puhevammansa takia täyttämään kielitaitovaatimusta.

KHO:n päätös tarkoittaa myös sitä, etteivät hakijan alaikäiset lapset saaneet Suomen kansalaisuutta.

Lähteet: YLE Uutiset