Liito-oravat hankaloittavat tielevennystä Nastolassa

Hämeen ympäristökeskus edellyttää poikkeuslupaa valtatie 12:n leventämiselle Nastolassa liito-oravien takia. Parannettavalla tieosuudella on tehty useita liito-oravahavaintoja Kolavan eritasoliittymän ja Villähteen välillä. Tiealueen leventäminen katkaisisi liito-oravien kulkuyhteyden tien yli ja olisi luonnonsuojelulain vastaista, epäilee Hämeen ympäristökeskus.

liito-orava

Hämeen ympäristökeskus on saanut valmiiksi lausuntonsa valtatie 12:n levennyshankkeen YVA-selostuksesta Lahden Joutjärven ja Nastolan Uudenkylän välillä.

YVA-selostuksessa ehdotettu alikulku ei kelpaa ympäristökeskukselle liito-oravien kulkuyhteydeksi. Havaintoja liito-oravista on tehty molemmin puolin tietä, joten ympäristökeskus uskoo eläinten pystyvän ylittämään nykyisen valtatien.

Hämeen ympäristökeskus arvostelee YVA-selostusta puutteelliseksi myös melusuojauksen osalta. Sen mukaan selostuksesta ei käy ilmi esimerkiksi meluesteiden vaikutus rautatien meluun. - Jos meluesteet voidaan jättää huonossa rahoitustilanteessa pois, ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa hankkeen meluvaikutuksista harhaanjohtavan kuvan, arvostelee ympäristökeskus YVA-selostusta.

Lähteet: YLE LAHTI