UPM Raflatac pyrkii tarjoamaan jokaiselle jotakin

Tamperelainen UPM Raflatac pitää hyvää huolta henkilöstöstään. Tarralaminaattituotteita valmistava yritys voitti vuonna 2007 Kuntoliikuntaliiton Active Workplace Award –palkinnon pitkäjänteisellä henkilöstön hyvinvointia parantavalla työllään. Taantuma on kirpaissut myös Raflatacia, mutta yritys aikoo tarjota työntekijöilleen monipuoliset harrastusmahdollisuudet myös vaikeina vuosina.

Kotimaa
Pilkkijä ja hiihtäjä järven jäällä
Arja Lento / YLE

Raflatacissa työhyvinvointiin alettiin kiinnittää huomiota jo 1990-luvun alkuvuosina. Tuolloin työantaja ja henkilöstöryhmät alkoivat yhdessä työterveyshuollon kanssa kehittää työympäristöä, työskentelyolosuhteita sekä henkilökunnan harrastusmahdollisuuksia.

Työyhteisövalmentaja Lasse Komulainen on vastannut päätyökseen Raflatacin työhyvinvoinnista 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kun yritys vuonna 2007 palkittiin, sen henkilöstöstä puolet käytti työnantajan tarjoamia palveluja ja 70 prosenttia liikkui terveytensä kannalta riittävästi. Komulainen katsoo yhtiön vahvuudeksi paitsi pitkäjänteisyyden, myös kattavat harrastusmahdollisuudet.

- Meillä on monipuolinen tarjonta, sieltä löytyy vähän kaikille jotain. Me herätellään ihmisten kiinnostusta tutustuttamalla heitä erilaisiin juttuihin, Komulainen sanoo.

Komulaisen kokemuksen mukaan monipuolisuus on tärkeää, sillä eri ihmiset käyttävät erilaista tarjontaa ja pysyvät pääosin "omassa" lajissaan. Niinpä Raflatacilla on mm. omat kerhot mm. maratonjuoksijoille, pilkkijöille, golffareille, metsästäjille ja avantouimareille.

- Jos ihminen käy kuntosalilla, hän ei juuri käy uimassa tai päinvastoin. Harrastuskerholaiset puolestaan tekevät paljon oman kerhonsa juttuja: kalastajat kalastavat ja palloilijat pelaavat, mutta osallistuvat aika harvoin muuhun toimintaan.

Liikuntaohjelma jatkuu taantumasta huolimatta

Taantuma näkyi UPM Raflatacilla konkreettisimmin tammikuussa, kun tehdas ilmoitti irtisanovansa 47 työntekijää. Raflatacin Tampereen tehtaalla työskentelee kaikkiaan 240 henkeä. Tiukentunut taloustilanne näkyy yhteisten vetäytymisten vähenemisenä.

- Yhteen aikaan esimiehet veivät usein porukkaansa jonnekin. Ohjelmaan kuului aina liikuntaosuus ja sitten saunomista sekä yhdessäoloa päälle. Ne ovat selkeästi vähentyneet viime aikoina, Komulainen näkee.

Komulaisen mukaan työntekijöiden hyvinvointia ei aiota unohtaa tiukempinakaan aikoina.

- Sen verran toimintaa on supistettu, että kun aiemmin työntekijöille maksettiin 40 käyntikertaa vuodessa kuntosalilla tai uimassa, niin tänä vuonna määrää on laskettu 30:een. Mutta harrastustoiminta pyritään pitämään jatkossakin yhtä laajana kuin tähän asti.

Hyvässä kunnossa eläkkeelle

Komulaisen mukaan työhyvinvoinnin kehittämisen päätarkoitus ei Raflatacissa ole sairauspoissaolojen vähentäminen, vaan ihmisten henkisten voimavarojen kehittäminen.

- Flunssat tulevat ja menevät, ei me niille mitään voida. Sairauspoissaolojen väheneminen näkyy vain todella paljon, 5-6 kertaa viikossa liikkuvien joukossa. Liikunnan hyöty tulee siitä, että ihmisten jaksaminen ja virikkeellisyys lisääntyy, ja sitä myötä he pystyvät tuomaan lisäarvoa työhönsä ja työyhteisöönsä.

Varttuneempien työläisten työkyvyn paranemista ei yhtiössä ole tutkittu. Komulaisen mukaan paperityöläiset ovat viimeisen 10 vuoden aikana päässeet eläkkeelle, silloin kuin ovat halunneet ilman suurempia kampanjoita. Yli 60-vuotiaat ovat paperialalla harvinaisia, Raflatacin työntekijöiden keski-ikä on tällä hetkellä hieman yli 40:en.

- Yksi meidän pääteesejämme on koko ajan ollut se, että eläkkeelle pitää päästä sen kuntoisena, että siitä voi vielä nauttia. Yhteiskunnalle säästöt tulevat siitä, että eläkkeelle siirtymisen jälkeen ei jatkuvasti olla terveyskeskusjonoissa tai sairaalahoidossa. Se on yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan etu ehdottomasti, että näihin asioihin satsataan, Komulainen katsoo.

Lähteet: YLE Uutiset / Janne Huttunen