Hedelmöityksessä suositaan yhden alkion siirtoa

Oulun yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että yhden alkion siirto on tehokkaampi ja turvallisempi kuin rutiininomainen kahden alkion siirto.

koeputkihedelmöitys

Tuoreen tutkimuksen mukaan yhden alkion siirto kohtuun on koeputkihedelmöityksessä vähintään yhtä tehokasta kuin kahden.

Oulun yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että yhden alkion siirto on tehokkaampi ja turvallisempi kuin rutiininomainen kahden alkion siirto. Yhden alkion käyttö muun muassa vähentää monisikiöraskauden riskiä ja hedelmöityshoidon kustannuksia.

Suomessa yhtä alkiota käytetään jo yli puolessa hoidoista ja monisikiöraskauden riski on saatu laskemaan 25 prosentista noin kymmeneen. Tutkijat toivovat tulosten muuttavan hoitokäytäntöjä.

Huomattavan suuri monisikiöraskauden riski on edelleen koeputkihedelmöityksen suurin ongelma.

Yhden alkion siirrot aloitettiin Suomessa aloitettiin ensimmäisenä maailmassa. Nykyään yhden alkion siirtoja tehdään lähinnä Pohjoismaissa ja Belgiassa.

Suurin este käytännön yleistymiselle on edelleen usko, että siirtämällä kohtuun vain yksi alkio tulokset huonontuvat merkittävästi, raskaaksi tulemisen aika pitenee ja kustannukset nousevat huomattavasti.

Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin koeputkihedelmöityksen tuloksia kymmenen vuoden ajalta ja verrattiin kahta ajanjaksoa, joista ensimmäisellä yhden alkion siirtoja tehtiin hyvin vähän ja toisella lähes puolelle potilaista.

Jälkimmäisellä jaksolla yhden alkion siirroissa keskimääräinen raskauden todennäköisyys jopa hieman lisääntyi, raskaaksi tuloaika säilyi ennallaan ja kustannukset synnytystä kohden laskivat. Tutkimuksessa oli mukana 1500 naista.

Tulokset selittyvät suurelta osin tehokkaalla alkioiden pakastamisella, jonka avulla saadut alkiot voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Alkion pakastuksia tehdään Suomessa suhteessa eniten maailmassa.

Lähteet: YLE Perämeri