Hylkeen metsästystä lisättävä

Merihylkeistä kirjan kirjoittaneet toimittaja Markku Lappalaisen ja kuvaaja Seppo Keräsen mukaan kalahaittojen takia halleja pitää metsästää nykyistä enemmän ongelma-alueilla.

hylkeet
Kuvassa hylje rysässä
Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus

Lappalainen ja Keränen näkevät hallin arvokkaana riistaeläimenä, josta saatua lihaa ja muita osia pitää hyödyntää. Harmaahylkeen metsästystä pitää lisätä harkitusti täsmätoimilla.

Vapaata metsästystä kirjoittajat eivät suosittele. Hylkeet eivät kirjoittajien mukaan kuulu rannan tuntumaan muun muassa Airistolle. Hylkeet ovat kuitenkin luonnollinen osa Saaristomeren luontoa. He harmittelevat, sitä että toinen Itämeren hylkeistä, norppa on hävinnyt lähes kokonaan Saaristomereltä huonojen jäätalvien takia.

- Hylkeen metsästys tulee hoitaa suunnitelmallisesti, samaan tyyliin kuin hirvenmetsästys. Eli tiedettäisiin jatkuvasti ja täsmällisesti se, mitä metsästyksellä halutaan saada aikaan, Lappalainen pohtii.

Hylkeiden ja kalastajien suhde on ongelmallinen ja siihen pitää Lappalaisen mukaan etsiä myös ratkaisua.

- Molemmat ovat meren ääressä ja saavat siitä elantonsa. Vapaa-ajan kalastajien, mökkeilijöiden kanssa en kuitenkaan näe ristiriitaa hylkeiden kanssa.