1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaupunkipuroja palautetaan elinvoimaisiksi

Helsingin kaupunkipurot saavat kunnonkohotusta. Kaupungin pienvesiohjelmassa on mukana 25 puroa ja lampea, joiden tilaa kohennetaan muun muassa kiviä lisäämällä, pengertämällä ja porrastuksilla.

Helsingin kaupunki (hallinto)
Kaupunkipuron kunnostusta Helsingissä.

Tällä hetkellä työn alla on Länsi-Pakilan ja Pirkkolan halki virtaava Mätäpuro. Puron kunnostuksesta vastaava Tomi Silander Helsingin kaupungin rakentamispalvelusta kertoo työn etenemisestä.

- Tässä on tarkoituksena nimenomaan eroosiosuojaus. Altaaseen rakennetaan pientä maisemakiveystä, jolla saadaan virtaukset otettua vastaan. Eli tarkoitus on saada virran voima häviämään tässä kohtaa vedestä.

Tavoitteena on parantaa taimenen elinoloja ja lisätä puroympäristöjen viihtyisyyttä. Kaupunkipurot ovat jääneet intensiivisen rakentamisen jalkoihin, joten tehtävää riittää.

- On tiettyjä paikkoja, mihin pitäisi rakentaa esimerkiksi kosteikkoja, vilkkaiden teiden likaiset vedet tulisi ohjata puhdistamolle ja kalojen nousumahdollisuuksia tulisi parantaa merestä puroihin, luettelee kaupunkipuroja tutkinut maantieteen yliopistonlehtori Olli Ruth kiireellisimmistä parannuksista, joita purot kaipaavat.

Helsingin kaupungin pienvesiohjelman tavoitteena on purojen ja lampien kunnostaminen siten, että ne täyttävät EU:n vesipolitiikan hyvän ekologisen tilan vaatimukset vuoteen 2015 mennessä.

Lähteet: YLE Uusimaa

Lue seuraavaksi