Vantaan Kuusijärvellä rakennetaan ilman YVA-menettelyä

Vantaan Kuusijärven ulkoilualueen viereen voidaan rakentaa logistiikkakeskus, linja-autovarikko ja lumen kaatopaikka ilman erillistä ympäristöselvitystä.

Kuusijärvi

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että Vantaan suunnitelmat eivät aiheuta sellaisia vaikutuksia, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kaikki kolme hanketta ovat yleiskaavan ja lisäksi logistiikkakeskushanke myös asemakaavan mukaista toimintaa.

Muun muassa läheinen omakotiyhdistys on arvostellut kaupungn suunnitelmia.

Pelkona ovat olleet liikennemäärien kasvu ja vaikutukset pohjaveteen. Myös rakentamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat ovat arveluttaneet asukkaita.

Lähteet: YLE Uusimaa