Ilmastostrategia puhuttaa Kuopion päättäjiä

Kuopion kaupunginvaltuusto päättää maanantaina hyväksyykö se kaupungin ilmasto-ohjelman. Kaupunginhallituksen ehdotukseen helmikuussa tekemät muutokset ovat aiheuttaneet keskustelua.

Kuopio
Talvinen maisema Puijolta.
YLE / Mika Moksu

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle muun muassa, että päivitetty ilmastostrategia muutetaan ilmastopoliittiseksi ohjelmaksi.

Kuopion vihreät ilmoitti kuitenkin haluavansa vielä hioa ehdotusta. Vihreät pitäisivät muun muassa päästötavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman mieluummin strategiana, koska strategian painoarvo päätöksenteossa on suurempi kuin poliittisella ohjelmalla.

Kuopion ilmastostrategian tavoitteena on vähentää Kuopion kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Päästöjä supistetaan monin tavoin

Päästöjä aiotaan supistaa esimerkiksi parantamalla kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteita, lisäämällä biopolttoaineiden osuutta energiantuotannossa sekä kannustamalla kotitalouksia energiatehokkuuteen.

Tavoitteen suuruusluokkaa kuvaa se, että jos päästöleikkaus tehtäisiin kerralla heti, se merkitsisi Kuopion kaiken liikenteen lakkauttamista tai Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen sulkemista.

Mukana useita toimijoita

Ohjelmassa on mukana useita yrityksiä, kaupunki ja sen omistamat yhtiöt sekä asukkaat. Päästöjä aiotaan supistaa esimerkiksi parantamalla kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteita, lisäämällä biopolttoaineiden osuutta energiantuotannossa sekä kannustamalla kotitalouksia energiatehokkuuteen.

Mukana olevista yrityksistä esimerkiksi YIT on kertonut pyrkivänsä tavoitteeseen siirtymällä matalaenergiataloihin koko asuntotuotannossaan. Suurin osa Kuopion kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kaukolämmön tuotannosta, teollisuudesta, kotitalouksien sähkönkäytöstä ja liikenteestä.

Lähteet: YLE Savo