Vrouw Marian hylky esille virtuaalisesti

Saaristomerellä vuonna 1771 uponnutta hylkyä aiotaan esitellä vedenalaisten kameroiden ja virtuaalitekniikan avulla. Museovirasto on aloittanut vedenalaisen hankkeen suunnittelun.

Kotimaa
Vrouw Maria -aluksen hylky Nauvon edustalla.YLE

Lisäksi koolle kutsutaan kansainvälinen neuvoa-antava tutkijaryhmä, johon tulee muun muassa venäläisiä ja hollantilaisia asiantuntijoita.

Kulttuurihistoriallisilla tutkimuksilla aiotaan selvittää muun muassa hylyssä mahdollisesti olevien arvotaulujen kohtaloa.

Jatkorahoitus puuttuu

Vuoden mittaisen suunnitelujakson rahoittaa Suomen Merimuseon tuki, joka on saanut rahoitusta opetusministeriöltä. Jos jatkorahoitus järjestyy, tulevina vuosina jatketaan hylyn ja sen lastin kunnon selvittämistä.

Hylyn nostostakin on viime vuosina puhuttu, ja venäläinen liikemiesryhmä tarjoutui osallistumaan kustannuksiin.

Museovirasto kuitenkin suositti tutkimusten jälkeen pari vuotta sitten, että hylky jätetään toistaiseksi löytöpaikalleen meren pohjaan ja sitä tutkitaan ja esitellään vedenalaisten kameroiden avulla, ja kuvia välitetään myös nettiin. Suunnitteilla on myös virtuaalisimulaatio hylystä.

Hylky on kunnossa

Aiempien selvitysten mukaan hylky on säilynyt meren pohjassa kohtuullisen hyvässä kunnossa. Hylyn nostoa nopealla aikataululla ei pidetä suotavana, koska konservointiin liittyviä rauta- ja rikkiyhdisteiden aiheuttamia ongelmia ei toistaiseksi pystytty ratkaisemaan.

Vrouw Maria on hollantilainen kauppa-alus, joka haaksirikkoutui Saaristomerellä Nauvon Jurmossa vuonna 1771, kun se oli matkalla Amsterdamista Pietariin.

Alukseen oli lastattu muun muassa sokeria, väriaineita, sinkkiä, kankaita ja taide-esineitä Venäjän keisarinna Katariina Suurelle.

Hylky löytyi vuonna 1999 Pro Vrouw Maria -yhdistyksen kaikuluotainetsinnöissä. Hylyn löytäneet sukeltajat ja museovirasto kävivät pitkän oikeuskiistan hylyn omistuksesta. Tuomioistuin päätti, että muinaismuistolain suojaama hylky kuuluu valtiolle, ja sen tutkimuksista vastaa Museoviraston meriarkeologian yksikkö.

Nostoa ei lähitulevaisuudessa harkita

Vrouw Marian hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston rajoitusvyöhykkeellä, jossa liikkuminen on luvanvaraista.

Metsähallituksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan laajemmat kaivaukset tai nosto eivät ole luonnonsuojelullisista syistä mahdollisia nykyisten alustavien suunnitelmien pohjalta.

Museovirasto pitää vaihtoehtojen selvittämistä kuitenkin tärkeänä, jotta tietoa saadaa riittävästi hylyn tulevaisuudesta käytävään julkiseen keskusteluun.

Lähteet: YLE Turku