Mäenpää valittaa toriparkkipäätöksestä

Valituksen kauppatorin alle suunnitellusta toriparkista teki kaupunginvaltuutettu Olavi Mäenpää (SKS). Turun hallinto-oikeudelle esitetyssä valituksessa Mäenpää vaatii asemakaavapäätöksen kumoamista lainvastaisena.

Olavi Mäenpää
Olavi Mäenpää
Turkulainen kaupunginvaltuutettu Olavi Mäenpää.YLE

Valituksen perusteena on se, että Toriparkin asemakaavasta tehdyn päätöksen valmisteluun on toistuvasti osallistunut valtuuston henkilöitä, jotka Mäenpään mukaan ovat siihen esteellisiä. Valmisteluun osallistui valtuuston jäseniä, jotka omistavat osakkeita mm. TS-Yhtymä Oy:stä, Turun Osuuskaupasta ja Turun Seudun Osuuspankista.

TS-Yhtymä, Turun Osuuskauppa ja Turun Seudun Osuuspankki ovat Mäenpään mukaan toriparkkihankkeen voimakkaimpia puolestapuhujia.

Muita perusteluita valituksessa olivat puutteelliset selvitykset mm. maanalaisen toriparkin rakennustöiden ympäristövaikutuksista, kauppatoria ympäröivien rakennusten sortumisvaarasta ja muista turvallisuustekijöistä.

Lähteet: YLE Turku