1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Oulu

Länsi-Toppilan asuinalueen kilpailuehdotukset nähtävänä

Oulun Länsi-Toppilan suunnittelukilpailun ehdotukset ovat viikon ajan nähtävänä Raksilan uimahallilla ja internetissä. Yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksista palautetta. Parhaiten perusteltu vastaus palkitaan.

Kuva: SRV Yhtiöt Oy ja Oulun kaupunki

Oulun Länsi-Toppilan suunnittelukilpailun ehdotukset ovat viikon ajan nähtävänä Raksilan uimahallilla ja internetissä. (6.-14.4.2009) Yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksista palautetta.

Kilpailu liittyy Oulun, Ruotsin Uumajan ja Tanskan Skenderborgin yhteiseen Inno Urba -kehityshankkeeseen. Kilpailuun kutsuttiin yhteensä neljä arkkitehtitoimistoa Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Länsi-Toppilasta halutaan korkeatasoinen, mutta taloudellisesti toteuttamiskelpoinen alue. Voittajan valitsee palkintolautakunta ja tulos julkistetaan huhtikuun lopulla.

Tavoitteena energiatehokkuus ja oululainen osaaminen

Länsi-Toppilan arkkitehtuurikutsukilpailun järjestävät SRV Yhtiöt Oyj ja Oulun kaupunki.Kilpailu liittyy kolmen pohjoismaisen kaupungin yhteiseen kehityshankkeeseen InnoUrba - the Living and Working Environment for the Future, jolle on saatu rahoitusta Nordic Innovation Centreltä. Oulun kaupunki tutkii ja vertailee yhteistyössä ruotsalaisen Uumajan, tanskalaisen Skanderborgin sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa maankäytön suunnittelun käytäntöjä. Pyrkimyksenä on avata pohjoismaisia markkinoita suunnittelutoimistoille.

Toppila Shore -kilpailualue tulee sijaintinsa ja kaupunkikuvallisten tavoitteidensa kautta muodostamaan merkittävän, alueen luonnetta kuvaavan tekijän. Alueen odotetaan olevan erityisen korkeatasoinen myös asumisratkaisujen suhteen. Ratkaisujen tulee kuitenkin olla toteutettavissa taloudellisesti ja tehokkaasti, oululaisen kustannustason puitteissa. SRV Yhtiöt Oyj:n tavoitteena on yhdessä Oulun kaupungin kanssa kehittää kilpailun yhteydessä rakennusten energiatehokkuutta ja siten osaltaan vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tavoitteena on saada uusia ratkaisuja sekä passiivisen että teknologiaa hyödyntävän energiatehokkuuden sovellutuksista, yhdistettynä oululaiseen asuntorakentamiseen ja kilpailualueen mahdollisuuksiin.

Kilpailun sisältö

Kilpailun tarkoituksena oli löytää korttelin kaavoituksen ja toteuttamisen pohjaksi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka toimii koko Länsi-Toppilan alueen toteutukselle esimerkkinä. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon alueen sijaintiin, näkymiin, ilmansuuntiin ja ympäristöön liittyvät seikat. Rakennussuunnittelun tasolla kilpailijoilta toivottiin kannanottoa rakennusten arkkitehtuuriin, asuinympäristön toimivuuteen sekä toteutuksen taloudellisuuteen. Ehdotuksissa tuli ottaa huomioon kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Asemakaavan muutosluonnoksessa kilpailualueelle oli osoitettu rakentamista n. 17 000 kerrosneliötä, ja se mahdollisti kortteliin jopa 15-kerroksisen tornitalon rakentamisen. Korttelin ja salmen välinen alue tuli suunnitella julkisena urbaanina rantapuistona.