Verkkokauppa houkuttaa, muttei täysin vakuuta

Varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat muuta maata vähemmän verkkokaupan kannattavuuteen. Silti jopa kolme neljästä yrittäjästä aloittaisi verkkokaupan suurempien markkinoiden toivossa, kertoo markkinointiviestintätoimisto Sopranon tutkimus.

verkkokauppa

Kun varsinais-suomalainen pienyrittäjä perustaa verkkokaupan, hamuaa hän laajempaa markkina-aluetta Suomessa ja maailmalla. Soprano Oyj:n kyselyn mukaan 74 % Varsinais-Suomen seudun yrittäjistä aloittaisi verkkokaupankäynnin suurempien markkinoiden takia.

Valtakunnallisiin tuloksiin verrattaessa varsinaissuomalaiset uskovat muita vähemmän siihen, että verkkokauppa parantaa yrityksen kannattavuutta. Maakunnan yrityksistä 42 % aloittaisi verkkokaupankäynnin parantaakseen kannattavuutta, kun valtakunnallinen tulos on 57 %.

Länsi-Suomessa ei myöskään uskota verkkokaupan vähentävän henkilöstökuluja yhtä vahvasti kuin muualla Suomessa.

Verkkokauppa on vaikeaa ja vaivalloista

Kaupankäynnin perusidea on, että yritys menee sinne, missä asiakkaat ovat, ja nykyään yhä useammat potentiaaliset asiakkaat liikkuvat netissä. Tilastokeskuksen mukaan 88 % kuluttajista etsii verkosta palveluita ja tavaraa. Joka seitsemäs yritys puolestaan ei aio koskaan perustaa perustaa verkkokauppaa.

Kompastuskiveksi verkkokaupan perustamisessa ylin yritysjohto kokee ylläpidon vaikeuden sekä oman osaamisen puutteen. Näin arveli noin kolmannes verkkokauppakyselyyn vastanneista.

Ongelmaksi koetaan yhä edelleen se, ettei palveluntuottajia tunneta.

- Verkkokauppaohjelmistoja ja sähköisiä sisältöpalveluja tuottavien yhtiöiden on syytä katsoa peiliin, jos lähes joka kolmas yritysjohtaja ei tunne ketään palvelun tuottajaa, sanoo Sopranon varatoimitusjohtaja Riitta kertoo Auvinen.

Markkinointiviestintäyhtiön valtakunnalliseen verkkokauppatutkimukseen vastasi 717 yritysjohtajaa tammi-helmikuun taitteessa.

Lähteet: YLE Turku