Työt jakautuvat edelleenkin miesten ja naisten töihin

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Työt Suomessa jakautuvat edelleenkin EU-maista selkeimmin miesten ja naisten töihin. Eriytymistä yritetään lieventää, mutta urakka etenee hitaasti.

Edistymistä heikentää epätasa-arvo: naisvaltaisia aloja arvostetaan miesten töitä vähemmän. Lisäksi naisvaltaisten alojen palkkaus on selvästi huonompi, joten miehet eivät hakeudu perinteisille naisten aloille.

Jako miesten ja naisten aloihin jäykistää työmarkkinoita ja saattaa osaltaan lisätä työvoimakapeikkoja. Lisäksi hyvin selkeästi jakautuneilla työmarkkinoilla työt voivat jakautua niin vahvasti miesten ja naisten töihin, että asiakas kokee ongelmana saadessaan palveluja vain joko miehiltä tai naisilta.

Työministeriön asettaman työryhmän tekemien selvitysten mukaan onnistunut työvoimakoulutus lieventää parhaiten työnjakoa.

Myös tukityöllistäminen on sekoittanut perinteistä mallia, kun miehiä on työllistetty esimerkiksi päiväkoteihin.

Asennemuokkaus muiden keinojen kanssa lisää ihmisten mahdollisuutta valita "mahdollisten ammattien" ulkopuolelta perinteisesti "mahdottomaksi" katsottuja töitä.

YLE24