WWF: EU:n pitäisi tiukentaa Itämeren suojelua

Osa Itämeren kaloista on liian myrkyllisiä EU:n markkinoille, varoittaa Maailman luonnonsäätiö WWF. EU:n asettamat rajat ylittyvät etenkin rasvaisissa kaloissa kuten silakassa ja lohessa.

luonto

WWF:n raportin mukaan kaloissa on PCB:tä ja dioksiinia yli sallittujen rajojen. Suurina määrinä ne voivat aiheuttaa muun muassa syöpää ja kehityshäiriöitä.

Myrkkyjen kertyminen kaloihin on tiedetty jo kauan, mutta tilanne ei ole olennaisesti parantunut 1980-luvun lopusta, järjestö huomauttaa.

Myrkyt ovat vaikeuttaneet esimerkiksi lohen, turskan, meritaimenen ja piikkikampelan lisääntymistä. Silakassa taas on 50 kertaa enemmän bromattuja palonestoaineita kuin Atlantin kalassa. Palonestoaineita käytetään muun muassa kankaissa, televisioissa ja leluissa.

Muutkin Itämeren lajit kärsivät myrkyistä. Esimerkiksi hylkeistä ja merikotkista on mitattu selvästi korkeammat myrkkypitoisuudet kuin Pohjanmerellä ja Jäämerellä.

Tilannetta pahentaa se, että Itämeren vesi vaihtuu hitaasti. Siksi monet saasteet pysyvät meressä jopa 30 vuotta. Lisäksi kemikaalit hajoavat Itämeressä hitaasti, koska veden lämpötila on alhainen ja meri on ainakin osin jään peitossa talvisin.

EU on myöntänyt Suomelle ja Ruotsille poikkeusluvan myydä kotimaan markkinoillaan kalaa, jonka dioksiinipitoisuudet ylittävät unionin sallimat rajat. Siirtymäaika päättyy vuoden 2006 lopussa.

WWF: EU:n pitäisi suojella Itämerta nykyistä paremmin

WWF:n mielestä EU:n pitäisi tiukentaa esitystään uudeksi kemikaaliasetukseksi, jotta Itämeren tila kohenisi ja kalastuselinkeino säilyisi.

EU:n kemikaaliasetusluonnoksen tarkoitus on tunnistaa ja poistaa haitallisimmat kemikaalit unionin markkinoilta.

Luonnoksen mukaan kemikaalivalmistajien pitäisi lähettää kemikaalivirastolle tiedot valmistamistaan aineista. Haitallisimmat poistettaisiin markkinoilta ja korvattaisiin uusilla, jos valmistajat eivät pystyisi osoittamaan, ettei aineista koidu liian suuria riskejä.

Kaikki EU-maat eivät ole olleet halukkaita hyväksymään kemikaaliasetusta sen nykyisessä muodossaankaan, saati nykyistä tiukemmassa. Muutoehdotus on ollut myös teollisuuden hampaissa. Teollisuuden mukaan aiottu asetus vaikeuttaisi yritysten kilpailua maailmanmarkkinoilla.

Lähteet: YLE24, STT