Sammakoiden kato osoittaa luonnon tilan heikentyvän

Sammakkoeläinten tilasta on tehty ensimmäinen laaja selvitys. Tutkijat ovat tienneet jo kauan, että sammakoiden tilanne on huolestuttava. Tutkimus osoitti tilanteen olevan silti vieläkin pahempi.

luonto

Maailman tunnetuista 5 743 sammakkoeläinlajista noin kolmannes, 1 856 lajia, on välittömän sukupuuton partaalla, tutkimus kertoo. Vuodesta 1980 lähtien ainakin yhdeksän lajia on kuollut sukupuutton ja 113 lajin yksilöitä ei ole nähty viime vuosina. Näiden lisäksi 1 300 sammakkoeläinlajin uskotaan olevan uhanalaisia, mutta niitä koskeva tarkka tieto puuttuu.

Kaikista lajeista vain 27 prosenttia oli kyennyt säilyttämään yksilömääränsä ennallaan ja alle yksi prosentti oli kasvattanut yksilömääräänsä.

Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat pitävät sammakoiden kohtaloa oireena laajasta luonnon tilan huononemisesta. Sammakkoeläinten iho on erittäin läpäisevä. Tästä syystä sammakkoeläimet kärsivät ensimmäisenä ilman ja veden saastumisesta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös sammakkoeläimiin mm. siten, että kuivien kausien jälkeen sammakot ovat alttiimpia sairauksille. Ilmastonmuutos, samoin kuin ihmisen toimintakin, tuhoavat sammakoiden elinympäristöjä.

Tutkijoiden mukaan sammakkoeläinten tilannetta voitaisiin parantaa, jos toimiin ryhdyttäisiin nopeasti. Pelastustyö edellyttää uusia suojelualueita, eläintarhoissa olevien yksilöiden lisääntymisohjelmia, sekä paikallisten asukkaiden sitoutumista suojelutyöhön.

Lähteet: DPA