Työryhmä: Luomuala tarvitsee markkina-ajattelua

Luomutuotannon edistämistä pohtinut työryhmä katsoo, että ala tarvitsee vahvaa markkinalähtöistä ajattelua. Suomen peltoalasta luonnonmukaisesti viljeltyä on 7,6 prosenttia, mutta koko elintarvikemarkkinoistamme luomutuotteiden osuus on vain noin prosentti.

luonto

Raporttinsa tiistaina maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle luovuttanut työryhmä ehdottaa muun muassa, että luomutuotteille laadittaisiin tuotekohtaiset markkinastrategiat.

Työryhmän mukaan myös luomutuotannon tukijärjestelmät ovat välttämättömiä tulevaisuudessakin. Niitä tarvitaan edistämään tuotannon kehittymistä sekä varmistetaan luonnonmukaisten elintarvikkeiden kotimaisten raaka-aineiden tuotanto.

Riittävillä tuotantomäärillä puolestaan luodaan edellytykset markkinoiden toimimiselle.

Luonnonmukaisesti viljelty peltoala kasvoi Suomessa ripeästi 1990-luvulla, mutta kasvu ei ole jatkunut 2000-luvulla. Viljelyalan osuus, 7,6 prosenttia, on kuitenkin kansainvälisesti korkea.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä oli mukana ministeriön, viranomaisten, tuottajajärjestöjen, elintarviketeollisuuden, kaupan, kuluttajaliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton, eläinsuojelyhdistyksen sekä Finfood Luomu -hankkeen ja Luomuliiton edustajia. YLE24 Työryhmän loppuraportti (siirryt toiseen palveluun)