Tutkijat: Lajeja voitaisiin vaalia maataloustuilla

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mielestä maatalouden tuilla voitaisiin maatalousluonnon lajikirjoa säilyttää nykyistä paremmin. Karjatalouden heikentyminen on verottanut luonnon monimuotoisuutta.

luonto

Tuoreen maatalousluontoa ja sen säilytyskeinoja käsittelevän tutkimusteoksen mukaan kolmannes vanhoista pesimälajeista on taantunut.

Kottaraisten, varisten, haarapääskyjen, räystäspääskyjen, keltavästäräkkien ja isokuovien määrät ovat pienentyneet.

Uhanalaisten lajien määrä on noussut erityisesti perinneluontokohteissa. Ne ovat kasvaneet umpeen niiton ja laidunnuksen päätyttyä.

Etenkin ketojen lajit uhkaavat kadota.

STT