Unicef: Tulonsiirrot perheille ehkäisevät lasten köyhyyttä

YK:n lasten rahasto on tutkinut lasten köyhyyttä 24 OECD-maassa. Tutkimuksen mukaan maat, joissa panostetaan sosiaalipolitiikkaan, kärsivät lasten köyhyydestä vähiten.

24 maan vertailussa huonoimmin menestyivät Meksiko ja Yhdysvallat. Meksikossa köyhiä lapsia oli 27,7 prosenttia ja Yhdysvalloissa 21,9 prosenttia.

Paras tilanne oli Pohjoismaissa. Tanskassa köyhiä lapsia oli 2,4, Suomessa 2,8, Norjassa 3,4 ja Ruotsissa 4,2 prosenttia.

Tutkimuksessa köyhäksi perheeksi laskettiin sellainen, jonka tulotaso jäi alle puoleen maan keskimääräisestä tulotasosta. Tutkimuksen tekijät myöntävät, että tutkimus on vain suuntaa-antava, koska maiden väliset erot ovat suuret.

Tutkimuksesta voidaan kuitenkin päätellä, että sosiaalipolitiikan merkitys lasten köyhyyden vähentämisessä on ratkaiseva. Niissä OECD-maissa, jotka käyttävät enemmän kuin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteestaan sosiaalisiin tulonsiirtoihin, köyhien lasten osuus jää alle kymmenen prosentin.

Unicef ylistää Pohjoismaiden sosiaalijärjestelmää, joka tukee vaikeuksissa olevia perheitä monin tavoin. Pohjoismaissa mm. päivähoito, työttömyyskorvaus, terveydenhoito ja vammaisavustukset ovat hyvällä mallilla.

Tutkijoiden mukaan Pohjoismaissa on vahva sosiaalisten tulonsiirtojen historia. Hallitusten tavoite Pohjoismaissa on tasata markkinavoimien synnyttämää epätasa-arvoisuutta.

Lapsuuden köyhyys asettaa henkilön monessa suhteessa huonoon asemaan ikätovereiden suhteen. Lapsuudessa köyhyydestä kärsineillä on vanhemmiten muita useammin erilaisia sosiaalisia ongelmia, kuten heikko koulutus, huono terveys, teiniraskaudet, päihteiden väärinkäyttö, epäsosiaalinen tai rikollinen käytös, huono palkka, työttömyys ja alttius jäädä pitkäksi aikaa sosiaaliavun varaan, luettelee Unicef.