Uudellamaalla elää ainakin muutama susi

Susia elää udellamaalla ja Itä- Uudellamaalla ainakin 3 - 4, ehkä enemmänkin. Viikonloppuna suurriistaa laskettiin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Hämeen riistanhoitopiireissä.

luonto

Laskennassa tavattiin yhden mahdollisesti kahden suden jäljet Porvoosta ja Lapinjärveltä. Suden tai susien todettiin liikkuneen myös Lohjan, Vihdin, Nummi-Pusulan ja Sammatin alueilla.

Suurriistaa laskettiin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Hämeen riistanhoitopiirieissä. Laskennassa arvioitiin hirvikantaa, mutta myös valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja kuusipeuran määriä. Samalla havainnoitiin suden jälkiä ja saukon liikkumista.

Laskentaan osallistuu noin 680 metsästysseuraa tai -seuruetta ja 10 000 laskijaa. Uudenmaan hirvikannaksi arvioitiin viikonlopun laskennassa noin 3 800 hirveä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Valkohäntäpeurakanta on vakiintunut noin 6 000 yksilöön. Metsäkauriita on noin 3680 ja kuusipeuroja noin 400. Kuusipeuroja on Hyvinkään seudulla noin 100 sekä Inkoon ja Tammisaaren saaristossa noin 290. Kannassa ei ole tapahtunut muutoksia. Myös ilvesten jäljistä tehtiin runsaasti havaintoja, mutta niiden perusteella ei voida tehdä tarkkoja päätelmiä kannan koosta. Kanta on kuitenkin kasvussa. Riistantutkimuksen viimekesäisen arvion mukaan Uudenmaan kanta on noin 75 - 85 yksilöä. Ilvestä esiintyy koko läänin alueella pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Myös saukosta saatiin runsaasti havaintoja. Saukkoa esiintyy koko Uudenmaan alueella Hankoniemeä lukuun ottamatta. Kanta on kasvusuunnassa. STT